MI-BOSPO obilježava Dan žena na selu 'Vrijednosti žene sa sela'

Na konferenciji UN-a posvećenoj ženama 1995. godine održanoj u Pekingu, pokrenuta je inicijativa da se 15. oktobar proglasi Danom žena na selu. Cilj obilježavanja ovog dana je osnaživanje položaja žena iz ruralnih sredina i zagovaranje njihovog aktivnijeg učešća u društvenim tokovima. O doprinosu žena sa sela, posebno kada je u pitanju proizvodnja hrane, govori i podatak da se dan nakon Dana žena na selu, 16. oktobra obilježava kao Svjetski dan hrane, a 17. oktobar kao Dan borbe protiv siromaštva.

Danas kada su mnoge kategorije stanovništva ugrožene po pitanju ostvarivanja brojnih ljudskih prava, žene sa sela su u naročito nezahvalnom položaju, obzirom da se susreću sa pitanjima nepostojanja zdravstvene zaštite, prava na penziju, pristupa obrazovanju, vlasničkih odnosa...

Žene na selu uglavnom samostalno vode cjelokupno gazdinstvo, pored obaveza unutar domaćinstva i brige o djeci, a njihov cjeloživotni trud najčešće ostane nepriznat, obzirom da je vlasnik isključivo suprug, otac, sin, odnosno muški dio porodice.

Obzirom da je veliki broj korisnica MI-BOSPO proizvoda upravo iz ruralnih sredina, MI-BOSPO će im i ove  godine biti partner u obilježavanju Dana žena na selu.
Tim povodom u Žepču će 15. oktobra biti održan sajam na kome će klijentice MI-BOSPO-a predstaviti svoje proizvode, s ciljem proširenja postojećeg tržišta za plasman istih. Namjera je podržati vrijedne bosanske žene sa sela koje trebaju biti primjer drugima kako u svom okruženju, sa onoliko mogućnosti koliko im svakodnevnica pruža, mogu biti uspješne i ostvarivati vlastiti prihod, ali se i svakodnevno boriti za ostvarivanje vlastitih prava.

Sajam će biti održan na platou ispred Doma kulture Žepče, u periodu od 9 do 16 sati.Uspješne priče o klijenticama

Kontaktirajte nas

Vaše ime i prezime:
Broj telefona:
Vaša poruka:
Vaša e-mail adresa: