MI-BOSPO doprinos školama

Nakon poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, u maju ove godine, saznali smo da je veliki broj osnovnih škola u stanju potrebe za računarima i računarskom opremom.

 

Nakon poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, u maju ove godine, saznali smo da je veliki broj osnovnih škola u stanju potrebe za računarima i računarskom opremom, te je odlučeno da se 11 računara pokloni osnovnim školama, zatim jedan računar Udruženju majki hendikepirane djece iz Tuzle.

Osnovne škole koje smo posjetili i uručili im računare su:

Osnovna škola 'Petar Kočić', Brodac, Bijeljina – 2 računara
Osnovna škola 'Meša Selimović', Janja, Bijeljina – 2 računara
Osnovna škola 'Sveti Sava', Doboj – 3 računara
Osnovna škola 'Petar Petrović', Obarska, Bijeljina  - 1 računar
Osnovna škola 'Jovan Cvijić', Drinjača, Zvornik - 1 računar


Još tri računara će biti donirana, po jedan, u osnovne škole u Maglaju, Žepču i Zvorniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspješne priče o klijenticama

Kontaktirajte nas

Vaše ime i prezime:
Broj telefona:
Vaša poruka:
Vaša e-mail adresa: