Odbor za reviziju

Ispis
PDF

ODBOR ZA REVIZIJU:

1. Sabina Nurdinović, dipl.ecc, predsjednica OzR, direktorica Sektora za ekonomsko-finansijske poslove UKC Tuzla

2. Ismet Kalić, magistar ekonomskih nauka, direktor edukativno-konsultantske kuće 'FIN-CONSULT' Tuzla

3. Zineta Habul, dipl. ecc, Glavni interni revizor Ureda za internu reviziju Vlade TK