Višenamjenski krediti

Ispis
PDF

Višenamjenski krediti: namijenjeni za poboljšanje  životnih uslova klijenti(ca)ma, u svim ciklusima.

Iznos: do 10.000 KM
Rok: do 48 mjeseci
Nominalna kamatna stopa: već od 20% u zavisnosti od iznosa kredita
Grace: do 3 mjeseca

Garancije za višenamjenske kredite u iznosima manjim i jednako 5.000 KM obezbijeđeni su sa jednom od garancija definisanim Politikom garancija. Za sve kredite veće od 5.000 KM, kredit je potrebno obezbijediti sa minimalno 2 garancije. Za klijente koji apliciraju na iznose preko 5.000 KM, a ako su treći i veći kreditni ciklus, sve garancije mogu biti iz njihovog domaćinstva ili posla.

Iznos Rok otplate Kamata Mjesečna rata Ukupno zaduženje
1.000 12 28% 96,50
1.158,00
3.000 12 26% 286,60
3.439,20
5.000 12 23% 470,40
5.644,80
10.000 24 20% 509,00
12.216,00

 

Brzi, cash kredit je namijenjen  svim klijenti(ca)ma kojima su sredstva neophodna kako bi rasteretili svoj mjesečni budžet i objedinili više obaveza u jednu mjesečnu ratu, te imali dodatni dio sredstava na raspolaganju.

Iznos: do 10.000 KM
Rok: do 60 mjeseci
Nominalna kamatna stopa: već od 16% u zavisnosti od iznosa kredita
Grace: do 6 mjeseci

Garancije zavise od iznosa i procjene kreditnog odbora, a prema Politici garancija.

Iznos Rok otplate Kamata Mjesečna rata Ukupno zaduženje
1.000 12 20% 92,60
1.111,20
2.000 12 20% 185,30
2.223,60
6.000 12 16% 544,40
6.532,80
10.000 24 16% 489,60
11.750,40

 

Pozajmica, brzi kredit je namijenje svim klijenti(ca)ma kojima su sredstva neophodna brzo i uu najjednostavniju proceduru obrade kredita.

Iznos: do 1.000 KM
Rok: do 12 mjeseci
Nominalna kamatna stopa: od 30% u zavisnosti od iznosa kredita

Garancije zavise od iznosa i procjene kreditnog odbora, a prema Politici garancija.

Iznos Rok otplate Kamata Mjesečna rata Ukupno zaduženje
500 6 mjeseci
32% 91,30
547,80
1.000 12 30% 97,50
1.170,00

 

MI-BOSPO u paleti svojih proizvoda nudi još i kredit za zaposlene i paralelne kredite.

Preuzmite cjenovnik

B E Z   T R O Š K O V A   O B R A D E   K R E D I T A.