Stambeni krediti

Ispis
PDF

Stambeni krediti: krediti za renoviranje, adaptaciju, proširenje stambene jedinice.

Iznos: do 10.000 KM
Rok: do 60 mjeseci
Nominalna kamatna stopa: već od 19% u zavisnosti od iznosa kredita
Grace: do 6 mjeseci

Garancije za stambene kredite u iznosima manjim i jednako 5.000 KM obezbijeđeni su sa jednom od garancija definisanim Politikom garancija. Za sve kredite veće od 5.000 KM, kredit je potrebno obezbijediti sa minimalno 2 garancije. Za klijente koji apliciraju na iznose preko 5.000 KM, a ako su treći i veći kreditni ciklus, sve garancije mogu biti iz njihovog domaćinstva ili posla.

Iznos Rok otplate Kamata Mjesečna rata Ukupno zaduženje
1.000 12 28% 96,51 1.158,07
2.000 12 26% 191,06 2.292,72
5.000 12
21% 465,57 5.586,83
7.000 12
20% 649,36
7.792,40

 

B E Z   T R O Š K O V A   O B R A D E   K R E D I T A.