Kampanja MUDRO DO KREDITA

Danas, 1. oktobra 2015. godine, MFC (MicroFinance Center ) zajedno sa 24 finansijske institucije započinje drugu godišnju medjunarodnu kampanju Mudro do kredita.
Jedna od 24 institucije je i MI-BOSPO.

Narednih 30 dana,  terensko osoblje u preko 15 zemalja Evrope i centralne Azije će raditi na edukaciji hiljada postojećih i potencijalnih klijenata mikrokreditnog sektora o tome kako da se sigurno i odgovorno zadužuju.

Zašto je kampanja važna?
U mnogim zemljama mikrokreditni sektor nema baš dobru reputaciju, uzrokovanu krizom u finansijskoj industriji ili neodgovornim ponašanjem nekoliko ‘solo’ igrača. Danas, više nego ikad prije, moramo pokazati da mikrokreditni sektor revnosno nastoji zaduživati svoje klijente na odgovoran i tranparentan način, sve s ciljem sprječavanja prezaduženosti klijenata, a prema medjunarodnim principima zaštite klijenata.
Ali, nije  samo to zadatak institucija; druga važna stvar u tom ‘lancu’ sprječavanja prezaduženosti  klijenta  jeste odgovorno zaduživanje, odnosno učiniti sve da klijent zna kako i koliko da se sigurno  zaduži.
Kako ćemo to uraditi?
Terensko osoblje MI-BOSPO-a kao i drugih partnerskih institucija će u direktnim kontaktima, klijentima prezentirati ključne poruke kako bi im pomogli da razumiju način na koji se mogu odgovorno zadužiti.
Osoblje će klijentima distribuirati letke, postere i brošure koji pružaju odgovor na pet ključnih pitanja:
Kako da shvatim koji iznos mogu posuditi?
Znam li koliko ću platiti?
Da li u potpunosti razumijem ugovor?
Šta da uradim ako nisam zadovoljan/a sa finansijskom institucijom?
Kako da kontrolišem nivo zaduženja?

Dodatno, ove godine, nekoliko partnera koji učestvuju u kampanji, odlučili su educirati svoje klijente o potencijalnom riziku posuđivanja novca u stranoj valuti.

 

Želite li saznati više o ovoj kampanji, želite li dobiti savjet kako se mudro zaduživati, posjetite vama najbliži ured gdje ćete dobiti promotivni materijal, a u razgovoru sa našim kreditnim analitičarima, i odgovor na sva vaša pitanja.

Success stories of our clients

Contact us

Your name and surname:
Telephone number:
Your message:
Your e-mail address: