Posao u MKF MI-BOSPO

MI-BOSPO Vas poziva da se prijavite na

O G L A S
za prijem u radni odnos na radno mjesto

KREDITNI/A ANALITIČAR/KA, kancelarija u Laktašima, 1 izvršilac/teljka

Radni odnos za radno mjesto se zaključuje u trajanju od četiri (4) mjeseca sa mogućnošću produženja radnog odnosa. Obavezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Pored zakonom propisanih uslova za obavljanje poslova, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:
- SSS ili VŠS ili VSS
- poznavanje rada na računaru Word i Excel
- vozačka dozvola B kategorije
Lične kvalitete: izražena komunikativnost, transparentnost, sposobnost pregovaranja.

Obrazac za prijavu i opis posla se mogu preuzeti u kancelariji MKF 'MI-BOSPO' u Laktašima ili na web stranici www.mi-bospo.org.
Popunjen obrazac „Prijava za zaposlenje“, kopija dokaza o stručnoj spremi i kopija vozačke dozvole se dostavljaju:

1.    lično u centralu ili MKF MI-BOSPO kancelarija u Laktašima

2.    putem pošte na adresu: MKF 'MI-BOSPO' Tuzla
Ulica Bosne srebrene bb
75000 Tuzla

3.    na e-mail adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren do 12.10.2015. godine.OPIS POSLA KREDITNOG ANALITIČARA


1.    Identifikuje dobre klijente i vrši promociju MI-BOSPO proizvoda
a.    obavlja informativni razgovor sa klijentima u uredu
b.    prepoznaje dobrog klijenta na osnovu metodologije rada
c.    popunjava prijavni list za potencijalnog klijenta

2.    Razumije klijentov posao
a.    poznaje  tržište (cijene, ponuda, potražnja, konkurencija)
b.    poznaje poslove po djelatnostima

3.    Odrađuje korake obrade kredita po metodologiji koju služi prema kreditnoj politici i proceduri

4.    Potpisuje zahtjev za isplatu kredita i obrazac za kompletno odobravanje
a.    osigurava otplatu
b.    prati dospijeća
c.    interveniše na kašnjenja po dospijeću u skladu sa kreditnim procedurama

5.    Priprema mjesečne planove za izdavanje kredita
a.    prati dospijeća za svoj portfolio
b.    prati dospijeće zadnjih rata
c.    pravi listu klijentica do obima posla
d.    izrađuje mjesečni plan
e.    dostavlja menadžeru/ici odjela mjesečni plan

6.    Osigurava povratak klijenata
a.    vrši pravilan odabir klijenata (perspektivne djelatnosti)
b.    zadovoljava potrebe klijenata za iznosom sredstava

7.    Održava redovan kontakt sa klijentima
a.    obavještava klijente o svim promjenama u vezi sa isplatom i otplatom kredita
b.    organizuje posjete klijentima i njihovim poslovima za zvanične posjete prema potrebama fondacje
c.    organizuje sastanke sa delinkventnim grupama prema dogovoru sa regionalnim menadžerom/icom podružnice
d.    komunicira potrebe klijenata prema fondaciji u smislu ažurirane informacije sa tržišta, a na način koji je dogovoren unutar tima
e.    organizuje fokus grupe za potrebe analize tržišta
f.    vrši anketiranje klijenata prema potrebama MI-BOSPO-a

8.    Prema potrebama procesa posla, obavlja i druge aktivnosti

Success stories of our clients

Contact us

Your name and surname:
Telephone number:
Your message:
Your e-mail address: