Principi poslovanja

Ispis
PDF

Načelo 1: Sprječavanje prezaduženosti

Zašto je važno? Sprječavanje prezaduženosti zajmoprimaca trebalo bi biti glavno pravilo mikrofinansijske kao i bilo koje druge operacije koja se ozbiljnije bavi posuđivanjem novca. Finansijske institucije bi se trebale pobrinuti da ne daju zajmoprimcu dug veći od onog kojim može  upravljati. Zajam može biti problem ako se na pristup kreditu gleda kao na pravo umjesto na čvrstu poslovnu odluku za zajmoprimca kao i instituciju.

Načelo 2: Transparentnost cijena

Zašto je važna? Jasne informacije su u osnovi zaštite potrošača, osobito kada je stepen finansijske pismenosti nizak, a klijenti možda nisu u mogućnosti donositi odluke o prednostima i rizicima finansijskih proizvoda i usluga.

U praksi, ovo načelo znači da se davaoci finansijskih usluga brinu o tome da je potpuna informacija dostupna korisnicima na jasnom jeziku koji nije dvosmislen i da je klijent u mogućnosti to shvatiti. Princip pokriva pismena i usmena komunikacija prije tačke prodaje (marketing), na prodajnom mjestu, i nakon prodaje (tokom svih kontakata sa kupcem).

Fer cijena

Zašto je važna? Fer cijena, osobito na ne-konkurentnim tržištima, je zaštita interesa potrošača. Međutim, ne postoji konsenzus o definiciji fer cijena. Za GSA, fer cijena je definirana kao briga institucije za dobrobit kupca i opredjeljenja ustanove za uspostavljanje obostrano korisnog odnosa između institucije i klijenta.

U praksi, to znači da je načelo finansijskih institucija da ne naplaćuju od kupaca za svoje neefikasnosti; umjesto toga oni favoriziraju dugoročno koristan odnos s kupcima umjesto kratkoročnog maksimiziranja profita. Ono što tržište može podnijeti ne mora uvijek ići u korist klijenata.

Načelo 3: Odgovarajući načini naplate

Zašto je važno? Naplata dugovanja testira posvećenost institucije da klijente tretira sa poštovanjem i dostojanstvom.

U praksi, sakupljanje dugova na odgovarajući način ne znači oprost duga ili fleksibilnost kada je u pitanju vremenska preciznost otplate. Financijska institucija ostaje dosljedna ovom principu na način da održava visoke standarde etičkog ponašanje čak i kad ne uspije animirati klijenta da ispuni svoje ugovorne obveze.

Načelo 4: Etičko ponašanje osoblja

Zašto je važno? Ophođenje sa kupcima s poštovanjem i dostojanstvom temeljno je načelo zaštite potrošača. Slika o instituciji počiva na ponašanje osoblja.

U praksi: Finansijska institucija dolazi do ovog principa po stvaranju vrijednosti korporativne kulture koja vrednuje visoke etičke standarde među osobljem i osigurava da jamstva postoje za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje korupcije ili maltretiranje klijenata.

Načelo 5: Mehanizmi za prigovore i rješavanje pritužbi

Zašto je važno? Kupci bi trebali imati priliku da iskomuniciraju probleme, požale se kad stvari krenu krivo i očekuju pravovremeno rješenje na svoje pritužbe.

U praksi: Financijska institucija poštuje ovo načelo postojećim mehanizmima za prikupljanje pritužbi, pravovremeno reagovanje i rješavanje problema za svoje klijente.

Načelo 6: Privatnost podataka klijenata

Zašto je važno? Kupci imaju pravo očekivati da se njihove osobne i finansijske informacije neće otkrivati onima koji nisu ovlašteni vidjeti ih.

U praksi: Finansijske institucije mjere se naspram ovog načela poštivajući privatnost podataka klijenata, čime se osigurava integritet i sigurnost podataka korisnika, te traže dopuštenje klijenta za razmjenu informacija s osobama izvan, prije toga.

http://smartcampaign.org/storage/documents/Smart_Note_Mi-Bospo_Transparent_and_Responsible_Pricing.pdf